Vapaaehtoinen palokunta

Vapaaehtoinen palokunta perustuu vapaaehtoiseen henkilöstöön, eli VPK-harrastajiin. Suomessa on 571 vapaaehtoista palokuntaa ja niitä on pääosin haja-asutusalueilla, vaikka joitain on myös isoimmissa kaupungeissa. Vapaaehtoisten palokuntien vastuualuetta on 95 prosenttia Suomen pinta-alasta ja sillä alueella asuu noin 45 % suomalaisista.

Vapaaehtoinen palokunta voi suorittaa samoja hälytystehtäviä kuin ammattipalokunta ja toimia yhteistyössä ammattipalokunnan kanssa. Lisäksi VPK voi hoitaa haja-asutusalueen ensivastetoimintaa ja palomiesyhdistys voi tehdä erilaisia talkootöitä. Palokuntien tavallisimpiin hälytystehtäviin kuuluvat esimerkiksi rakennuspalot, maastopalot, ihmisen/eläimen pelastamiset ja liikenne-/ympäristöonnettomuudet.

Minun tieni VPK-harrastajaksi

Minä päädyin vapaaehtoiseen palokuntaan hieman sattuman kautta, kun vastasin jäsenhakuilmoitukseen lukioni ilmoitustaululla. Kävin tuolloin tutustumassa paloasemalla ilmoituksessa kerrottuun aikaan: siellä esiteltiin paloautojen kalustoa sekä kerrottiin että mitä milläkin työkalulla tehdään. Mielenkiintoni heräsi ja aloin käymään paloharjoituksissa, eli aloitin perehtymisjakson.

Tulokas perehdytetään palokunnan toimintaan (yleensä 6 – 24 kk). Perehdyttäminen tarkoittaa sitä, että tulokas osallistuu paloharjoituksiin aktiivisesti ja osoittaa riittävää perustuntemusta pelastustoiminnasta. Perehdyttämisen jälkeen voi suorittaa sammutustyökurssin, jonka jälkeen tulee oikeus osallistua hälytystehtäviin ja suorittaa erilaisia erikoistumiskursseja.

Tämän artikkelin kirjoitushetkellä olen ollut vapaaehtoisessa palokunnassa neljä vuotta, joista kaksi vuotta hälytysosastossa. Olen kiinnostunut ihmisten turvallisuudesta ja monenlaiset tekniset laitteet kuuluvat myös kiinostusalueeseeni, joten tämä harrastus vastaa minun tarpeitani. Vapaaehtoispalokunta vaatii harrastuksena omien taitojen ylläpitoa ja kehittämistä, eli säännöllistä paloharjoituksissa käyntiä. Ryhmähenkisyys on hyödyllistä, koska toiminta on yleensä parityöskentelyä.

Harrastuksen voi katsoa antavan paljon käytännönläheistä kokemusta ja eväitä itsensä kehittämiseen. Olen oppinut VPK:ssa paljon hyödyllisiä taitoja, sekä saanut mukavia tuttavuuksia. Palokunnassa oppii mm. ensiapua, toimintaa onnettomuustilanteessa, tulipalon sammutusta sekä onnettomuusriskien arviointia. Palokunta tarjoaa myös kuntosalin, jossa voi kehittää omaa kuntoaan harrastuksen ohella. Ja mikä tärkeintä: olen päässyt auttamaan ihmisiä mitä erilaisimmissa tilanteissa.

Miten vapaaehtoisuus toimii pelastustoimessa?

Hälytyksen vastaanotettuaan vapaaehtoiset miehittävät paloaseman ja paloautot lähtevät kohteeseen. Sammutussopimuksen tehneet VPK:t (sopimuspalokunnat) saavat pienen rahallisen korvauksen hälytystehtävästä, mutta niissäkin vapaaehtoisuus on perimmäinen kantava voima. Hälytykseen osallistuminen on siis vapaaehtoista, eli aina ei ole pakko lähteä, jos ei millään siinä tilanteessa kerkeä. Jotkin palokuntalaiset ovat saaneet päätoimiselta työnantajaltaan luvan osallistua VPK:n hälytystehtäviin työajallaan.

Paloharjoituksilla varmistetaan vapaaehtoisen henkilöstön ammattitaitoisuus. Harjoituksia järjestetään säännöllisesti ja niissä kerrataan vanhoja asioita sekä opetellaan uusia taitoja. Harjoitukset ovat yleensä käytännönläheisiä ja koostuvat eri aiheista; esimerkiksi ensiapu, savusukellus, kattotyöskentely, ajoharjoittelu, liikenneonnettomuudessa pelastaminen, tikasharjoittelu tai vesiselvitykset.

Vapaapalokuntalaisen motiiveja harrastukseen voivat olla esimerkiksi:

  • Toiminnan ja jännityksen halu
  • Kiinnostus turvallisuusasioista ja halu auttaa ihmisiä
  • Kiinnostus erilaisista koneista ja tekniikasta

Miten aloittaa harrastus?

Helpoin tapa liittyä on mennä käymässä paikallisella vapaaehtoisella paloasemalla, koska sieltä saa tarvittavat ohjeet harrastuksen aloittamiseen. Sitoutumisia ei tarvitse tehdä, eli jos perehtymisjakson aikana harrastus ei tunnu sopivalta, niin voi kertoa ettei halua jatkaa. Mitään aikaisempaa kokemusta ei vaadita, vaan palokunta antaa kaiken peruskoulutuksen. Vapaaehtoinen palokuntatoiminta sopii harrastukseksi niin miehille kuin naisille.

Video toiminnasta

Aiheesta muualla